Фискално Устройство за Вграждане в Автомати на Самообслужване (ФУВАС)

Съгласно направените промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в сила от 17.07.2012 г., всички лицата извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, трябва да регистрират и отчитат от ФУВАС продажбите на стоки и услуги, вградено в автомат на самообслужване. Срока да приведат дейността си в съответствие с тези изисквания е 31 октомври 2012 г. Това са всички дейности, при които потребителят получава от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер.

Датекс DP-65KL

Датекс DP-65KL

Цена с ДДС: 237.60 лв
Тремол V-KL - 677

Тремол V-KL - 677

Цена с ДДС: 237.60 лв

Какво представлява ФУВАС ?

С промените, наредбата въвежда ново понятие - фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС). Под „автомат на самообслужване“ се разбира всяко устройство – електронно, електрическо и/ или механично, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер. Въвежда се и терминът “специализирано устройство“ - входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и извеждане на информация, както и позволяващо отпечатването й на хартиен носител. В случаите на блокиране или повреда на ФУВАС или прекъсване на връзката му с автомата на самообслужване, разпоредбата предвижда работата на последния да се блокира. Самият ФУВАС е заложено да представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с контролна лента на електронен носител (КЛЕН) и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура и печатащо устройство. Пломбираният блок трябва да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата:

а) първи – за връзка с входно-изходен пулт за управление (специализираното устройство);

б) втори – за връзка с контролен изнесен дисплей, монтиран върху корпуса на автомата на самообслужване;

в) трети – за приемане и препредаване на обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на самообслужване.

Връзката между ФУВАС и автомата на самообслужване трябва да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване.

Поддръжка

Касист ООД предлага гаранционно и извънгаранционно обслужване за всички продукти, които предлага. За да разберете повече за договорите посетете нашата страница “Сервизни Договори”.

Контакти

Свържете се с нас по всички въпроси свързани с касовите и фискални системи. За нас ще бъде удоволствие да ви помогнем.

Нашите телефони02/983 39 32, 02/983 27 66

Нашите мобилни телефони0888 148 766, 0888 148 758

Напишете ни писмоsales@casyst.com, service@casyst.com

Намерете офиса на Касист на картатаВижте как да ни намерите на картата (GoogleMaps)

Пишете ни тукФормуляр за обратна връзка

Дистанционен сервиз Дистанционен сервиз , Дистанционен сервиз 2